med 1

MED610 -

MED610

Biokompatibilan materijal

- Opis materijala

Prozirni, biokompatibilni materijali odobren ( Certifikat slijednosti ) za tjelesni kontakt i za upotrebu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji

Odobren za ograničen kontakt s kožom ( < 30 dana ) i sluznicom ( do 24 sata ).

- MED610

MED610

Biokompatibilan materijal

- Primjena

  • Predmeti koji se koriste u farmaceutskoj industriji
  • Predmeti koji se koriste u prehrambenoj industriji
  • Predmeti koji se koriste u medicini
  • Predmeti koji se koriste u stomatogiji
med 5
med 2
med 4

MED610

Biokompatibilan materijal

- Stratasys fotopolimerni materijal

Procijenjen i smatran prihvatljivim za druge biološke rizike, citotoksičnost, iritaciju, preosjetljivost odgođenog tipa, genotoksičnost, kemijska karakterizacija, USP plastika klase VI.

S biokompatibilnim materijalom možemo brzo ispisati proizvode za farmaceutsku i prehrambenu industriju, te medicinske i stomatološke proizvode ( kirurške i ortopedske vodilice, slušna pomagala, … ).
MED610 omogućava izvrsnu vizualizaciju i veliku stabilnost dimenzija.

- Stratasys

MED610

Biokompatibilan materijal

- Primjena

Biokompatibilan PolyJet fotopolimer ( MED610 ) je kruti je materijal za brzo prototipiranje. Odlikuje se visokom dimenzijskom stabilnošću i bezbojnom prozirnošću. Materijal je idealan za primjene koje zahtijevaju dulji kontakt s kožom ( više od 30 dana ) i kratkotrajni kontakt sluznice i membrane ( do 24 sata ). Biokompatibilni materijal ima pet medicinskih odobrenja, uključujući citotoksičnost, genotoksičnost, preosjetljivost odgođenog tipa, iritaciju i USP plastiku klase VI. ( Biološko ispitivanje: Dijelovi tiskani prema Objet MED610 uvjetima korištenja i održavanja ocijenjeni su na biokompatibilnost u skladu sa standardom DIN EN ISO 10993-1: 2009, Biološka evaluacija medicinskih proizvoda-1. dio: Vrednovanje i ispitivanje u procesu upravljanja rizikom. Ovo bavi se citotoksičnošću, genotoksičnošću, odgođenom preosjetljivošću i USP plastikom klase VI, koja uključuje test iritacije, akutne sistemske toksičnosti i implantacije.)

udar
30-35 J/m

Otpornost materijala na udar

temp
49-54 °C

HDT

savijanje
4350-5800

Čvrstoća na savijanje

vlak
2.4-3.1 MPa

Vlačna čvrstoća