Triple Jetting

Polyjet tehnologija tehnologija

ispis 3D modela na 3D pisačima

Triple jetting tehnologija, tehnologija istovremenog trostrukog ispisa, osmišljena je kako bi omogućila izradu proizvoda s do tri različita materijala u jednoj prolazu glave za ispis, odnosno u jednom proizvodnom ciklusu.
Ova tehnologija omogućava nam kombiniranje transparentnosti, izdržljivosti i fleksibilnosti u isprintanom proizvodu, omogućava nam izradu proizvoda od tri različita materijala, možemo izraditi proizvod koji sadrži i krute i fleksibilne i prozirne materijale.
Vruća zamjena, ponovno punjenje gradivih i potpornih materijala dok 3D pisač radi, omogućava kontinuiranu proizvodnju dijelova.

Triple Jetting

polyjet tehnologija

ispis 3D modela fotopolimernim materijalima

Triple jetting tehnologija 3D ispisa je PolyJet 3D ispis u svom najnaprednijem obliku. Ne samo da proizvodi najsofisticiranije prototipove i dijelove od više materijala, već nudi i iznenađujuće prednosti tijeka rada.

Smanjite ili eliminirajte potrebu za sastavljanjem ispisanog modela

Izrada prototipa složenog proizvoda s fleksibilnim, krutim, prozirnim i neprozirnim materijalom

3D ispis od više materijala pruža veliku učinkovitost, čak i kada su vam potrebni samo dijelovi od jednog materijala

Objet triple jetting car

3D print računalnog modela

3D printer Stratasys Objet260 Connex1

istovremeni ispis do 3 gradiva materijala na istom modelu

3D print helmet

RM - Rapid manufacturing

- brza izrada maloserijskih proizvoda

3D print plane

RP - Rapid  prototyping

- brza izrada prototipa

3D print

RP - Rapid tooling

- brza izrada maloserijskih alata

triple jetting polyjet ispis

Ispišite svoje ideje
- 3D ispis -

polyjet triple jetting 3D ispis

  • SLA tehnologija – Polyjet
  • 3D pisač Stratasys Objet260 CONNEX1
  • veliki izbor materijala za 3D ispis

Triple jetting tehnologija omogućava izradu proizvoda s čak tri osnovna materijala u jednom prolazu glave za ispis što omogućava izradu glatkih, detaljnih i točnih modela.

polyjet triple jetting

Triple Jetting

polyjet tehnologija

ispis 3D modela fotopolimernim materijalima

3d ispis alata
- omogućava

istovremeni ispis proizvoda s do tri različita gradiva materijala.

3d ispis prototip
- povećava

opseg i mogućnosti 3D ispisa omogućavanjem izrade izuzetno preciznih modela i prototipova, kao i proizvodnih alata, jezgri kalupa i kalupe za brizganje.

3d ispis modela
- Prednosti

tehnologije je brza izrada najsofisticiranijih prototipova i dijelova od max. 3 gradiva materijala različitih svojstva.

Kontaktirajte nas !